รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กันยายน  2558)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฎิบัติงานด้านยาเสพติดประเภททั่วไป
(ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน  2558) 
 


เข้าสู่เว็บไซต์